bookMySulh


Merupakan sebuah sistem pendaftaran kes Sulh secara online dengan pelanggan melengkapkan dokumen untuk pendaftaran dengan cara Template Pleading (t-Pleading) dan membuat tempahan awal bagi tarikh pertemuan Majlis Sulh.

Mula Sekarang

Lengkapkan Permohonan Anda Mengikut Jenis Kes Yang Ingin Dipohon


Permohonan Cerai

Tuntutan Hadhanah

Tuntutan Nafkah Anak

Tuntutan Harta Sepencarian

Tuntutan Mutaah

Tuntutan Nafkah Iddah